Belarus ve Rusya’da hem dijital hem de geleneksel platformlar aracılığıyla Müşterilerimizin ürün hizmet ve iş modellerini uluslararası ölçeğe taşıyacak stratejileri oluşturmak için pazar araştırması  ve raporlama hizmeti sunuyoruz.

Truva Network şirket kuralları gereği tüm araştırmalar; referans verilebildiği sürece kişisel bağlantılar aracılığıyla, pazarda faaliyet gösteren üretici ve distribütör firmalar, perakendeci şirketler ve kamu otoriteleri ile açık ve güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilerin derlenmesi ve raporlanmasından oluşmaktadır.

Truva Network tarafından düzenlenen raporlarda geçen bilgilerin doğruluğundan raporu hazırlayan araştırmacılar sorumludur ve arkasındadır. Raporlarda geçen bilgilerin piyasa şartlarından temin edilmiş olması zorunludur.

Müşteri tarafından satın alınan pazar araştırması ve raporlama hizmeti doğrultusunda Araştırma ve Raporlama Direktörü gerekli çalışmayı yapar ve en kısa zamanda rapor haline getirerek çıktıyı müşteriye sunar.

Truva Network Tarafından hazırlanan Pazar Araştırması ve Raporlama hizmeti aşağıdaki başlıkları içerir ;

• Kısa Proje Açıklaması
• Resmi Regülasyonlar
• Rakip Firmaların Araştırılması
• Rakip Ürünler ve Fiyat Karşılaştırmaları
• E-Ticaret Platformları Detaylı Analiz (Yerel)
• Uluslararası E-Ticaret Platformları

• Ürüne Yönelik Müşteri Davranışları (Olumsuz Geri Bildirimler- Olumsuz Yorumlar)
• Sertifikalandırma, Marka Tescil, Lojistik ve Gümrükleme Raporu
• Tedarik Zincirleri 
• Reklam ve PR
• Uzmanın Sunacağı Bilgiler ve Yorumlar