Ekonomik Genel Bilgiler

Belarus ekonomisine genel olarak bakıldığında Rusya Federasyonu ile yakın ilişkilerinin önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.
Özellikle dış ticaretinin büyük oranda bu ülkeyle olmasının yanı sıra BDT ülkeleri arasındaki konumu da ekonomik gelişmişlik düzeyini olumlu yönde etkilemektedir.
Ülke ekonomisinin önemli özelliklerinden birisi olarak Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya petrolünü ve doğalgazını Avrupa ülkelerine göre çok ucuza almaya devam etmesi ve Rusya’dan aldığı ham petrolü işleyerek ihracatında önemli bir kalem olarak yüksek gelirler elde etmesi gösterilebilir.
Rusya’dan aldığı doğal gazı transit olarak Avrupa ülkelerine satması da özellikle 2000’lerin başlarından itibaren artan petrol ve doğal gaz fiyatları düşünüldüğünde, ülkenin dış ticaret dengesini olumlu etkilemiş ve bu dönemde yüksek büyüme hızları göstermesine önemli katkıda bulunmuştur.

Dış Ticaret Bilgileri

Rusya ile ticari bağlar hem coğrafi ve kültürel yakınlık hem de iki ülke arasındaki Birlik Anlaşması nedeniyle sürekli güçlenmektedir. Rusya’ya ihracatta makine ve ekipman, tekstil ve gıda ürünleri en önemli payı almaktadır.
2019 yılı rakamları değerlendirildiğinde Belarus’ un toplam dış ticaret hacminin 54,2 milyar dolara ulaştığı görülmektedir. Buna göre ülkenin ihracatı 2019 yılında 22,5 milyar dolar, ithalatı ise 31,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Belarus’ un İthalatını Yaptığı Ürünler ve Ülkeler

2019 yılında 32 milyar dolarlık (%1 azalan) ithalatla dünyada 65. sırada yer alan ülkenin ithalat yaptığı başlıca ülkeler arasında Rusya % 64,9 ile 1. Sırada, Polonya % 5,7 ile 2.sırada, Çin ise % 5,6 ile 3.cü sırada, Türkiye % 1,7 ile 6. Sırada yer almaktadır.

Belarus’un İhracatını Yaptığı Ürünler ve Ülkeler

2019 yılında 23 milyar dolarlık (%2 artan) ihracatla dünyada 68. sırada olan Belarus’ un ihracat yaptığı başlıca ülkeler Rusya (%56,8), Polonya (% 5,4) ve Çin (% 4,1) ’dir. Ülkenin ihracatında Türkiye % 0,6 pay ile 19. sırada yer almaktadır.

* Veriler Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı web sitesinden alınmıştır.