Belarus Sanayi ve İnovasyon Fuar konsepti, uluslararası ihtisas sergileri TEKHINNOPROM, KAYNAK ve KAYNAKÇILIK, KİMYA sektörlerinin bir kombinasyonunu oluşturmaktadır. PETROL VE GAZ , POLİMERLER VE KOMPOZİTLER ve yeni teknolojik ekipman ve malzemelere, modern araçlara ve endüstriyel otomasyon sistemlerine adanmış bir iş programı.

Fuarın Amacı : İşletmeler ve bölgeler arasında mevcut iş bağlarını güçlendirmek ve yeni iş bağları kurmak, ortak girişimler geliştirmek, müteahhitlik ve bilimsel işbirliği, ülkeler arasındaki ticareti artırmak, kaynak dışı ihracatta pozisyonları genişletmek

Tarih ve Yer : 28-30 Eylül 2021 Minsk/Belarus

Tekhinnoprom Konsepti

 • Endüstriyel üretim için ekipman, teknolojiler ve bilimsel ve teknik gelişmeler
 • Yenilik. Yatırımlar. Startup’lar ve girişim finansmanı
 • Endüstriyel ürünler ve hizmetler
 • Endüstriyel üretimin organizasyonu ve iyileştirilmesi

Kaynak ve Kaynakçılık Ekipmanları Konsepti

 • Kaynak için ekipman ve malzemeler
 • Kesme ekipmanları
 • Endüstriyel kaynak robotları
 • Kaynak sırasında kişisel ve toplu koruyucu ekipman
 • Kaynaklı bağlantıların kalite kontrolü için donanım

Polimer ve Kompozitleri Konsepti

 • Polimerlerin üretimi ve işlenmesi için makineler, ekipman, teknolojiler
 • Hammaddeler, Malzemeler ve Ürünler
 • Polimer ve kompozit endüstrisi için hizmetler
 • Katkı teknolojileri, 3B yazıcılar ve tarayıcılar, 3B baskı malzemeleri
 • Plastik ambalaj ve yapışkan filmler
 • Özel medya, portallar, medya

Kimya Petrol ve Gaz Konsepti

 • Kimya endüstrilerinin teknolojileri, hammaddeleri ve ürünleri
 • Kimyasal ve farmasötik ürünler ve müstahzarlar
 • Otomasyon ve telemetri ekipmanları, aletleri ve araçları
 • Laboratuvar ekipmanları, kimyasal analiz aletleri
 • Kapatma, kontrol, emniyet valfleri
 • Kimyasal ürünlerin taşınması ve depolanması